Ord til eftertanke

Den modigste tør at leve med gentagelsen
Svend Brinkmann, professor i psykologi ved Aalborg Universitet, mener ikke at der er noget som helst galt i, at de fleste af os stræber efter tryghed i tilværelsen.

I virkeligheden er det en fortvivlet tænkning om tilværelsen, at vi ikke må være trygge, at det hele handler om at være i bevægelse og ikke slå rødder noget sted.

Svend Brinkmann citerer i den forbindelse også Søren Kierkegaard for på et tidspunkt at have skrevet at; "Mod er at ville gentagelsen".

-Kierkegaard siger dermed, at den modigste er den, der vover gentagelsen - den, der vover at stå op hver morgen med den samme ægtefælle og som satser sit liv på det.

Det er jo i virkeligheden meget mere risikabelt, end at bestige Mount Everest eller at gå hen over indlandsisen i sandaler.

Det er eksistens på et højere plan, end bare en enkelt oplevelse.

Vi mangler blik for, at de mennesker, der tør leve gentagelsen, og som måske udefra set lever et "leverpostejsfarvet" liv, i virkeligheden er de modigste af os alle, siger Svend Brinkmann.