Verdens bedste E-shops

Danske e-butikker er blandt verdens bedste
477 websites fra medlemmer af Foreningen for Distance- og Internethandel (FDIH) er netop blevet kvalitetstestet.

Det første FDIH Website Index viser, at Danmark er med helt i front, når det gælder e-handel.

Dansk e-handel i verdensklasse
”Vi er stolte over analysen, der viser, at dansk e-handel er i verdensklasse. Der er dog stadig behov for forbedringer på flere områder.

Derfor lancerer vi sammen med Sitemorse, FDIH Website Index, som et tilbud til vores medlemmer, så de kan få en pejling på kvaliteten af deres website.

Derudover får de nu en unik mulighed for at få foretaget en detaljeret analyse af deres site.” siger projektchef Tevin Lac fra FDIH.

FDIHs nye Website Index viser, at dansk e-handels websites holder et højt kvalitetsniveau, hvor de er foran eller på niveau med engelsk e-handel.

Det nye index bygger på en kvalitetsanalyse fra FDIH og Sitemorse, og den giver den danske e-handelsbranche et stærkt værktøj til at udvikle og vedligeholde hjemmesider i verdensklasse.

Sitemorse analyse
Sitemorse har analyseret kvaliteten af 477 websites hos FDIH medlemmer, og i alt er der udført 300 millioner objektive test af 900.000 url’er i branchen.

Sitemorse har testet alle url’er på domænerne for om links og e-mails virker, om alle billeder virker og er til stede, respons- og loadhastighed, tilgængelighed, browser-kompatibilitet, funktionalitet og metadata, og resultaterne er samlet pr. website vurderet på en objektiv point-skala.

For at give et internationalt perspektiv på resultaterne, har Sitemorse vurderet resultaterne i forhold til en tilsvarende test lavet i England (kaldet UK Retail 500).

Til sammenligning
med den danske test har Sitemorse analyseret 475 engelske websites med i alt 2 millioner url’er og gennemført i alt 650 millioner tests.

Internationale perspektiv
I det internationale perspektiv kan den danske e-handelsbranchen glæde sig over at være bedre (+7%) end de virksomheder, der indgår i testen UK Retail 500.

Den første samlede rapport fra FDIH Website Index er klar i slutningen af august, hvor der også er en oversigt over de bedste websites.