Fremtidens kommunikation


 
Ny virkelighed

Fremtidens kommunikatører opererer i en ny virkelighed.
Dansk Kommunikations forenings Tænketank 2019 har udpeget ni tendenser for kommunikation de næste 10 år.

Tab af kontrol, medborgerskab og netværk er blot nogle af de tendenser, vi skal have ind på rygraden, hvis vi vil være med i et overkommunikeret, globaliseret samfund.

1. Samfundsansvar og medborgerskab
Virksomheder og organisationer må opbygge social kapital og tager ansvar for samfundet for at få ”license to operate”.

Det er en forudsætning for at kunne rekruttere de gode medarbejdere og imødekomme kravene fra forbrugerne og trække på relationer i omverdenen.

2. Globalisering og ny verdensorden
Virksomheder og organisationer må relatere og reflektere globalt. I 2019 har verdens økonomiske centrum flyttet sig.

Danske virksomheder får daglig kontakt med et globalt marked. Der kommer fart på verdenshandel, outsourcing af opgaver, insourcing af arbejdskraft m.v.

Vi får flere fjernkolleger og mere distancearbejde og flere tværkulturelle virksomheder, der beskæftiger medarbejdere fra mange forskellige lande, som taler forskellige sprog, og som har forskellige værdier, højtider og helligdage.

3. Fremtiden er digital
Digital kommunikation vil forandre relationer mellem mennesker og mellem organisationer og deres interessenter. Kommunikation og markedsføring bliver vedkommende og nær.

Masse­kommunikationen vil dø - og peer-to-peer kommunikationen bliver den nye standard. Det meste bliver lokationsbestemt, personbestemt, relationsbestemt, behovsbestemt og i realtid.

Brugerne kommer i centrum og kommunikation bliver intuitiv, brugerdreven og involverende.

4. Netværk er magt
Netværk giver adgang til den kollektive intelligens. Alle har adgang til viden, så viden er ikke længere i sig selv en magtfaktor. Det er afgørende at få viden i spil. Virksomheder skal lære at spille sammen med nye communities, fællesskaber og klubber.

5. Forretningsforståelse
Kommunikatører skal forstå forretningen, være bedre til bundlinje og salg, tale sproget på direktionsgangen, vælge rette værktøjer for at få lov til at arbejde holistisk og helhedsorienteret

6. Mål eller forsvind
Effektiviseringspresset stiger både i det offentlige og det private, og behovet for måling og dokumentation vokser.

De digitale kanaler vil sætte standarden og smitte af på øvrige kanaler. Tracking får stigende betydning. Branchen skal vise, at kommunikation betaler sig – ellers får flere kommunikationsfolk fyresedlen.

7. Oplevelse og underholdning
Virksomheder skal være bedre til at bygge oplevelser og underholdning ind i kommunika­tionen.

I 2019 skal vi appellere til sanser og stemninger og lade os inspirere af de store oplevelses­pro­ducenter fra for eksempel filmbranchen eller sportsindustrien, hvor der tales mere til hjertet end til hjernen.

Der vil være et stigende behov for at skabe opmærksomhed for at trænge igennem støjen i en overkommunikeret verden, og substans, relevans og gode oplevelser bliver en forudsætning for at kunne fastholde opmærksomhed. Kommunikation er med til at flytte resultatet og skabe oplevelsen af fx service, velfærd og produkter.

8. Autentisk og troværdigt
Vi skal gøre det, vi siger, vi gør. Det gælder personer, produkter, virksomheder og services. Tilliden til autoriteter er faldet dramatisk. I stedet har mennesker tillid til hinanden.

Vi er trætte af spin og dækhistorier. Nu vil vi have ægte varer, relevans og substans. Som modbølge til iscenesættelsen er der behov for at samles om noget meningsfyldt og oprigtigt.

9. Farvel til kontrol
Alle kommunikerer, og informationsmængden og kompleksiteten er kaotisk. Det er ikke muligt at holde styr på og kontrollere kommunikationen i alle dens forgreninger. Vi mister illusionen om at have kontrol.

Virksomheder må acceptere et vist tab af kontrol for at bevare fodfæstet på den lange bane. Der er brug for veludviklede evner til at forudse og håndtere issues og risikostyre i kaos.

Af: Christian W. Larsen
Læs mere på www.markedsforing.dk