Læseforståelse

Det er videnskabeligt bevist
at hjernen faktisk godt kan "forstå" selv lange sætninger selv om de ikke er skrevet korrekt, læs her:

...................................................................

Den dasnke vesiron / ovrestltæese
En viskdenbaleig unsdelrøgese lavet af et untivseriet i Enlgnad har vist at desrom de to føsrte- og to sisdte botsvkeaer i alle oredne i en tekst er ritkigt plessart, spllier det ingen rolle hvkilen ræføkkelge de øvirge boskvetaer i oredne kommer.

Tektsen er fuldt læbsar selv om de andre bokeastver kommer huilbtertlulter! Dette er fordi vi ikke læser hvert eneklt botksav, men ser bildeler af ordet som en helhed. 

...................................................................

Enligsh veisron
Aoccdrnigto a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn'tmttaerin wahtoredrthe ltteersin a wrodare, the olnyiprmoetnttihngis tahtthe fristand lsatltteerbe at the rghitpclae.

The rsetcan be a ttoalmsesand you can sitllraedit wouthita porbelm. Tihsis bcuseaethe huamnmniddeosnot raederveylteterby istlef, butthewrodas a wlohe?

I cdnuolt blveiee that I cluod aulaclty uesdnatnrd what I was rdanieg.  The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno’t mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. 

The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm.  Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. 

Azanmig, huh?

.....................................................................

Ord på engelsk udskiftes med tal og forstås med få gennemlæsninger!

(this)
7H15 M355463 53RV35 70 PR0V3 H0W 0UR M1ND5 C4N D0 4M4Z1N6 7H1N65!
1MPR3551V3 7H1N65! 1N 7H3 B361NN1NG 17 W45 H4RD BU7 N0W, 0N 7H15 L1N3
Y0UR M1ND 15 R34D1N6 17 4U70M471C411Y W17H 0UT 3V3N 7H1NK1N6 4B0U7 17, B3 PR0UD!

0N1Y C34R741N P30PL3 C4N R34D 7H15. R3 P057 1F U C4N..